top of page

CLTASA Members

The progress and growth of the Chinese Association rely heavily on the unwavering support of our dedicated association members. We genuinely appreciate the backing of each and every member, both in the past and present. The association's aim is to go above and beyond in serving all association members and Chinese language students. Let's unite and strive together to achieve remarkable success.

2022-2023 CLTASA Committee

CLTASA Members

不忘初心,砥砺前行!

Stay true, forge ahead.

2023

Registered Member

 1. Joel Baker

 2. Shelby Baker (Wen Deng )

 3. Wen Ben

 4. Pui Heng Chan

 5. Jianjun Chen (Lester)

 6. Xujia Chen (Ariel)

 7. Yuzi Chen (Joyce)

 8. Zelinxiu Chen

 9. Priscilla Corbell-Moore

 10. Belinda Dello-Iacovo

 11. Kaixue Deng (Wendy)

 12. Xiaomeng Ding

 13. Pengfei Dong

 14. Wenwen Dong

 15. Yonggxin Du (Abby)

 16. Xiuxiang Dunn

 17. Shu-Chi Kiki Fan

 18. Isabel Feng

 19. Jingwen Gao (Wendy)

 20. ​Maggie Gu

 21. Hui Guo

 22. Wenting Hao (Carolyn)

 23. ​Kexin Hu

 24. Zhanhang Hu (Andy)

 25. Minmin Huang

 26. Xueting Huang (Emma)

 27. Marek Itowski

 28. Daniel Johnson

 29. Xijuan Kan (Amy)

 30. Laura Kildea

 31. Louisa Langsford

 32. Kimberley Larsen

 33. Zhihan Le (Grace)

 34. David Leung

 35. En Li (Ann)

 36. Luotong Li

 37. Shiyi Li

 38. Tong Li

 39. ​Xiang Li

 40. Xiaomei Li

 41. Xinying Li (Carol)

 42. Lee Lin

 43. Michael Lin

 44. Fang Liu

 45. Meixi Liu

 46. Xiaoxue Liu (Grace)

 47. Yuhan Liu

 48. Zhenyi Liu (Jenny)

 49. Poh Keng Low

 50. Danni Lu

 51. Daxin Lu

 52. Ting Lu

 53. Xiaoyue Lyu (Irene)

 54. Siew Ng

 55. Longchengmei Qian (Catherine)

 56. Yu Qin

 57. Fangfang Qiu

 58. Yufang Qiu

 59. Chengsheng Sun (Alex)

 60. Haifeng Sun (Joseph)

 61. Ting Sun

 62. Chee Hock Tan

 63. Yu Tao (Joanna)

 64. Huaisha Teng

 65. Heng Wang

 66. Jiadi Wang (Karen)

 67. Pei-Chi Wang

 68. ​Shuo Wang

 69. Xiaoning Wang

 70. Zixuan Wang (Robbin)

 71. Baocheng Wei (Abao)

 72. Mingxia Wei

 73. Mani White

 74. Lih Ling Wong

 75. ​Chenxi Wu

 76. Ying Wu 

 77. Shelley Xiahelizha

 78. Qiqi Xie (Karis)

 79. Rongxin Xie 

 80. Bowei Xu (Eric)

 81. Huijin Xu (Jenny)

 82. Xu Xu (Amber)

 83. Nan Yang (Nancy)

 84. Zhengzhong Yang (Jack)

 85. Hongbing Yao (Hoby)

 86. Wanli Yen (Ivan)

 87. Amelia Yong

 88. Jin You

 89. Grace Young

 90. Shohret Yusoph

 91. Lan Zhang

 92. Wei Zhang (Wendy)

 93. Zhuo Zhang (Jo)

 94. Yijia Zhao

 95. Yaojun Zheng (Greg)

 96. Jing Zhou

 97. ​Tong Zhou (Joseph)

 98. ​Ying Zhou (Joey)

 99. Mengying Zhu (Judy)

 100. Yuan Zhu

 101. Mingjun Zhuo

2022

Registered Member

 1. Wen Ben

 2. Angelika Blackman

 3. Yuting Bu

 4. Wenqi Cai (Vicki)

 5. Pui Heng Chan

 6. Jianjun Chen (Lester) 

 7. Yuzi Chen (Joyce)

 8. Zeliuxiu Chen

 9. Belinda Dello-Iacovo

 10. Wen Deng (Shelby Baker)

 11. Xiaomeng Ding

 12. Pengfei Dong

 13. Wenwen Dong

 14. Yongxin Du

 15. Xiuxiang Dunn

 16. Shu-Chi Fan (Kiki)

 17. Jingwen Gao (Wendy)

 18. Shuyi Ge

 19. Feifei Ghandar

 20. Maggie Gu

 21. Hui Guo

 22. Ping Han (May)

 23. Wenting Hao (Carolyn)

 24. Kexin Hu

 25. Zhanhang Hu (Andy)

 26. Yi Jiang

 27. Laura Kildea

 28. Wendy Lampard

 29. Zhihan Le (Grace)

 30. David Leung

 31. Huimin Li

 32. Juan Li

 33. Shiyi Li

 34. Tong Li

 35. Xiang Li

 36. Xiaomei Li

 37. Xinying Li (Carol)

 38. Xuaner Li

 39. Mei-Hsiu Lin (Mavis)

 40. Micheal Lin

 41. Fang Liu

 42. Meixi Liu

 43. Ying Liu

 44. Yuhan Liu

 45. Zhenyi L. (Jenny)

 46. Xiaoxue Liu. (Grace)

 47. Poh Keng Low

 48. Danni Lu

 49. Siew Ng

 50. Lin Nie

 51. Kathy Purvis

 52. Fangfang Qiu

 53. Yufang Qiu

 54. Muye Shen

 55. Jiaqi Sui

 56. Haifeng Sun (Joseph)

 57. Ting Sun

 58. Yu Tao (Joanna)

 59. Heng Wang

 60. Lihui Wang (Sarah)

 61. PeiChi Wang

 62. Shuo Wang

 63. Zixuan Wang (Robbin)

 64. Xin Wang

 65. Baochen Wei

 66. Mingxia Wei

 67. Mani White

 68. Shelley Xiahelizha

 69. Qiqi Xie

 70. Yi Xie

 71. Sophie Xing

 72. Juanyan Y.

 73. Wanli Yen (Ivan)

 74. Jin You

 75. Miao Yu

 76. Xiaolin Zhang

 77. Yuwei Zhang (Rachel)

 78. Zhuo Zhang (Jo)

 79. Feng Zhao (Zoe)

 80. Jing Zhou 

 81. Mengying Zhu

 82. Yen Lieu

bottom of page